ASISC National Juniors Debate Result 2021

Juniors Debate Against the Motion Result

PositionRegionParticipant NameTotalCodeOrder No.
1NORTH INDIA REGION (CHANDIGARH,HARYANA,PUNJAB,RAJASTHAN)Parvi13650950203B
2MAHARASHTRARonav Jaiswal132506502012B
3ODISHASiddhant Barpanda12551050207B
4WEST BENGAL & NORTH EAST Rinika Dutta120513502011B
5UTTAR PRADESH & UTTARAKHANDSamaira Praveen119512502010B
6NORTH WEST REGIONDishita Komar11850850202B
7KERALANanditha Suraj Nair11150550206B
8ANDHRA PRADESH & TELANGANAJaiveer Rajiv Aiyar10950250205B
9TAMIL NADULakshmi Sumedha Anandnatarajan10851150204B
10BIHAR & JHARKHANDAdarsh Pati Tripathi9850350209B
11KARNATAKAAditi Narain9350450201B
12MADHYA PRADESH & CHATTISGARHChinki Sharma8650750208B

Juniors Debate For the Motion Result

PositionRegionParticipant NameTotalCodeOrder No.
1NORTH WEST REGION Aadit Shah12550850102A
2UTTAR PRADESH & UTTARAKHANDProshita Agarwal123512501010A
3ANDHRA PRADESH & TELANGANAPranathi Vemuri12250250105A
3MAHARASHTRASophie Momin122506501012A
5WEST BENGAL & NORTH EAST Pranav Kumar Jha120513501011A
6NORTH INDIA REGION (CHANDIGARH,HARYANA,PUNJAB,RAJASTHAN)Enayat Kaur Sandhu11950950103A
7KERALASreedevi S Menon11650550106A
8TAMIL NADUShivani A. C10951150104A
9KARNATAKASomarko Basak10550450101A
10BIHAR & JHARKHANDDhrumil Patra10250350109A
11ODISHANistha Mishra9851050107A
12MADHYA PRADESH & CHATTISGARHUmaima Hyderabadwala7850750108A